శనగల సలాడ్ | Chana Salad | Kabuli Chana Recipes | Healthy Recipes | Salad Recipes

కాబూలీ శనగలతో మాములుగా కూరలు చేసుకుంటూ ఉంటాము, కానీ వీటితో సలాడ్ చేస్తే చాలా లైట్గా ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాబట్టి దీన్ని ఎవరైనా తినచ్చు, తప్పకుండా ఈ హెల్దీ రెసిపీని ట్రై

5 PROTEIN PACKED VEGAN RECIPES

Where do you get your protein from? Plants! Here are 5 delicious plant-based recipes that are jam packed with protein 💪🏻 —————————————————————————————————————– WANT TO COOK