శనగల సలాడ్ | Chana Salad | Kabuli Chana Recipes | Healthy Recipes | Salad Recipes

కాబూలీ శనగలతో మాములుగా కూరలు చేసుకుంటూ ఉంటాము, కానీ వీటితో సలాడ్ చేస్తే చాలా లైట్గా ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాబట్టి దీన్ని ఎవరైనా తినచ్చు, తప్పకుండా ఈ హెల్దీ రెసిపీని ట్రై

VEGAN CEVAPI, TZATZIKI AND SUMMER SALAD | Good Eatings

Link to 2 month free unlimited trial to Skillshare: skl.sh/goodeatings2 Full Recipes Here: bit.ly/2IAa4gU ——————————————————————————— Free Breakfast E-Book: goo.gl/RlysdM ——————————————————————————— It’s time for a new