శనగల సలాడ్ | Chana Salad | Kabuli Chana Recipes | Healthy Recipes | Salad Recipes

కాబూలీ శనగలతో మాములుగా కూరలు చేసుకుంటూ ఉంటాము, కానీ వీటితో సలాడ్ చేస్తే చాలా లైట్గా ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాబట్టి దీన్ని ఎవరైనా తినచ్చు, తప్పకుండా ఈ హెల్దీ రెసిపీని ట్రై